genel muhasebe monografisi-6

     MONOGRAFİ  (6)

 

                  Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. KDV oranı %18’dir.

1)       02.01.2007’de kredi kartı slipleri karşılığı KDV hariç 1.200 liralık ticari mal satılmıştır.

2)       04.01.2007’de devir yoluyla alınan bir işletme için işletme aktif bedelleri haricinde fazladan KDV dahil 11.800 YTL nakden ödenmiştir.

3)       06.01.2007’de işletme KDV hariç 900 liraya büro malzemesini verilen çek karşılığı satın alıyor.

4)       10.01.2007’de 40.000 lira değerindeki arsa bina yapımı için tahsis ediliyor.

5)       13.01.2007’de KDV hariç 600 liralık mal bono karşılığı satılıyor.

6)       16.01.2007’de KDV hariç 2.800 lira değerindeki bir makineyi satın almak üzere üretici firma ile anlaşıyor. Anlaşma gereğince sipariş edilen makineye 700 YTL avans bankadaki hesaptan ödeniyor.

7)       18.01.2007’de alıcı Kübra Gözüm 1.000 liralık borcunun 300 lirasını nakden, geriye kalanı için çek vererek ödüyor.

8)       21.01.2007’de KDV hariç 2.000 liralık mal satın alınıyor.Tutarın 560 lirası nakden ödeniyor, 500 lirası için çek, geriye kalan tutar için de bir bono veriliyor.

9)       24.01.2007’de içinde bulunulan dönemde işten ayrılacak olan personel için 4.500 YTL kıdem tazminatı karşılığı hesaplanmıştır.

10)    31.01.2007’de 1.200 liralık alacak senedi tahsil ediliyor.

11)    01.02.2007’de işletme 1 ay sonra ödemek üzere ortak Yasin Tunç’dan 5.000 YTL borç para almıştır.

12)    03.02.2007’de bir anonim şirketin %60 sermaye payını oluşturan 5.500 liralık hisse senedi satın alınıyor. Bedel için çek düzenlenerek veriliyor.

13)    05.02.2007’de alıcı Yasin Gündüz’den satın alacağı 900 liralık mal için 200 YTL tutarında avans için çek alınmıştır.

14)    08.02.2007’de işyerinin temizliğini yapan 2 kişiye gider makbuzu karşılığı 80 YTL tutardan %22 stopaj  kesildikten sonra kalan tutar ödeniyor.

15)    11.02.2007’de sipariş verilen makine teslim alınıyor. KDV dahil tutardan verilen avans tutarı düştükten sonra kalan borç  firmanın banka hesabına yatırılıyor.

16)    13.02.2007’de kayıtlı değeri 500 YTL birikmiş amortismanı 100 YTL yeniden değerleme değer artışı 200 YTL olan bir demirbaş  KDV hariç 350 liraya peşin satılıyor.

17)    15.02.2007’de Halk Bankası Ulus şubesinde açılan açık kredi hesabından 2.000 YTL çekiliyor.

18)    18.02.2007’de alıcı  Yasin Gündüz’den alınan sipariş kendisine teslim ediliyor, KDV dahil borçtan alınan avans düşüldükten sonra kalan borç için 2 ay vadeli bir bono alınıyor.

19)    21.02.2007’de işten ayrılan personel Fırat Taran’e 4.500 liralık kıdem tazminatı ödeniyor.

20)    23.02.2007’de Ocak ayına ait olarak hesaplanan 60 YTL tutarındaki ödenecek KDV vergi dairesine yatırılıyor.

21)    28.02.2007’de indirilecek KDV hesabının kalanı 150 YTL, hesaplanan KDV hesabının kalanı ise 180 liradır.Mahsup kaydını yapınız.

22)    28.02.2007’de işletme de çalışan Özge Tosun adlı personelin brüt ücreti 650 liradır. Mart ayı ücretinin tahakkuk kaydını yapınız.(Ele geçen net ücret hesaplamasında yapınız.)

23)    01.03.2007’de Özge Tosun’nun ücreti kendisine ödeniyor.

24)    05.03.2007’de işçi ve işveren primleri SSK’ya ödenmiştir.

 

Özlü Sözler:                                                                                                       .

-Çoğu insan başarıyı almak olarak düşünür, oysa başarı vermekle başlar/Henry Ford

-Komşunu sev ama, aradaki duvarı kaldırma/George Herbert

-Çalışkan dağları aşar, tembel yolları şaşar/

-Bülbülle gezen güle, ördekle gezen göle gider/

-Bir insanın tecrübesini başından ne geçtiği değil, başından geçenlerden nasıl yararlandığı gösterir. /A.Huxley    

 

Metin ÇAKIR

                                                                                                              Muhasebe Öğret                                              

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !