genel muhasebe monografisi

MONOGRAFİ (5)

        1)     A işletmesinin Ocak ayı işlemleri aşağıdadır. KDV    oranı %18â??dir.  

1)        01.01.2007â??de 4.000 YYTL nakit, 3.000 YYTL borç senetleri, 15.000 YYTL ticari mal, 2.500 YYTL bankalar, 20.000 YTL hisse senetleri, 3.500 YYTL alacak senetleri ile işe başlamıştır.

2)        02.01.2007â??de KDV hariç 2.000 liralık mal 500 lirası nakit, 700 lirası çek cirosu, geriye kalanı içinde bir bono verilerek satın alınıyor. Satın alınan malların nakliyesi için KDV hariç 80 YTL nakliye gideri ve 10 YTL komisyon ödeniyor.

3)        03.01.2007â??de tanesi 0,80 kuruştan  6.000 adet hisse senedi satın alınıyor.

4)        03.01.2007â??de ticari mal KDV dahil 1.236 liraya 360 lirası nakit, 400 lirası çek karşılığı, kalanı veresiye (kredili) satılıyor.

5)        04.01.2007â??de kasa sayımında 20 YTL noksan bulunuyor, sebebi o gün bulunamıyor.

6)        06.01.2007â??de 20.000 YTL değerindeki arsa bina yapımı için tahsis ediliyor.

7)        07.01.2007â??de Garanti bankasındaki açık kredi hesabından 2.500 YTL verilen talimatla aynı şubedeki ticari mevduat hesabına aktarılıyor.

8)        07.01.2007â??de işletmenin elinde bulunan 2.000 liralık alacak senedi bankaya kırdırılıyor, 150 YTL kesildikten sonra kalan tutar nakden alınıyor.

9)        08.01.2007â??de alıcı Mustafa Çakır 800 liralık borcunu çek vererek ödüyor.

10)      09.01.2007â??de işletmenin kendi binasının yapımı için açtığı ihaleye Akın müteahhiYTLik firması 1.000 YTL, Koçak İnşaat A.Ş â??de 1.000 YTL teminat yatırıyorlar.

11)      10.01.2007â??de işletme işyerinin 2 yıllık kirası olan 9.600 lirayı bankadaki hesaptan ödeniyor, bu kiranın 4.800 lirası 2007 yılına geriye kalanı da 2008 yılına aittir.

12)      10.01.2007â??de 3.000 liralık mal siparişi faksla veriliyor. Verilen sipariş tutarının %30â??u satıcının ilgili banka hesabına yatırılıyor.

13)      11.01.2007â??de işletmede kullanılmak üzere KDV dahil 1.180 liraya bir bilgisayar  peşin satın alınıyor.

14)      13.01.2007â??de daha önceki kasa noksanının sebebinin peşin satılan mal bedelinin fazla yazılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

15)      15.01.2007â??de Pazar araştırma gideri olarak araştırma yapan kuruluşa KDV hariç 800 YTL nakden ödeniyior.

16)      15.01.2007â??de açık kredi hesabına 1.500 lira yatırılıyor.

17)      17.01.2007â??de 9.000 liralık devlet tahvili satın alınıyor.

18)      19.01.2007â??de 1.500 liralık alacak senedi tahsil için bankaya gönderiliyor.

19)      20.01.2007â??de vadesi gelen 1.200 liralık borç senedi yerine 3 ay vadeli 1.300 liralık yeni bir senet veriliyor.

20)      22.01.2007â??de ihale kendisinde kalmadığı için Koçak A.Şâ??nin vermiş olduğu teminat iade ediliyor.

21)      23.01.2007â??de satıcılara olan 1.000 liralık senetsiz borç yerine 1.200 liralık 3 vadeli bir bono imzalanarak veriliyor.

22)      25.01.2007â??de tahsile verilen senet bankaca tahsil ediliyor, 15 YTL komisyon kesildikten sonra kalan tutar işletmenin bankadaki hesabına aktarılıyor.

23)      26.01.2007â??de satıcılara olan 500 liralık borç banka hesabından ödeniyor.

24)      26.01.2007â??de bankadaki açık kredi hesabından 1.000 YTL çekiliyor.

25)      27.01.2007â??de işletmece verilen 700 liralık çekin banka tarafından ödendiği anlaşılmıştır.

26)      28.01.2007â??de vadesi gelen 800 liralık borç senedi ödemesi için aynı tutarda bir çek ciro ediliyor.

27)      28.01.2007â??de daha önce sipariş verilen mallar teslim alınıyor, alınan malların kalan borcu satıcının banka hesabına yatırılıyor.

28)      30.01.2007â??de bir A.Şâ??nin %15 sermaye payı  olan 15.000 YTL hissesenedi satın alınıyor.

29)      31.01.2007â??de ticari mal KDV hariç  950 liraya 221 lirası nakit, 300 lirası senet geriye kalanı çek karşılığı satılıyor.

 

2)         30.03.2007â??de bir işletmenin indirilecek KDV hesabının borç kalanı 200 YTL, hesaplanan KDV hesabının alacak kalanı 270 YTL, Devreden KDV hesabının borç kalanı 30 liradır. KDV mahsubu kaydını ve 23.04.2007 tarihindeki KDV ödemesi (vergi dairesine) ile ilgili yevmiye kaydını yapınız.

3)        31.12.2003â??de borç senetleri için toplam 692,26 YTL reeskont faizi hesaplanmıştır.

4)        31.12.2003â??de 1.000 liralık demirbaşlar için %20 oranında normal  amortisman ayrılıyor. 1.200 liralık araştırma ve geliştirme gideri için ise 1/5 oranında amortisman ayrılıyor. Amortisman tutarlarını hesaplayarak amortisman ayırma ile ilgili 31.12.2007 tarihli yevmiye kayıYTLarını yapınız.

5)        11 noâ??lu işlemde ödenen işyeri kirası için 31.12.2007 ve 01.01.2008 tarihlerinde yapılması gereken yevmiye kayııtlarını yapınız.

Özlü Sözler:

-Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir./Eflatun-Size ne yapabileceğinizi söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla./Socrates-Ne kadar bilirsen bil,söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır.-Zorla güzellik olmaz derler doğrudur.Büyüklük de zorla olmaz.
-Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde , o şeyden yana çıkmazsan korkaksın demektir.                                                                                    

                                                                Metin ÇAKIR

                                                                             Muhasebe Öğretmeni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !